FINANCIERING

Creadoe dagbesteding levert begeleiding aan cliënten met verstandelijke en lichamelijke
problematiek vanaf 16 jaar vanuit de verschillende financieringsstromen zowel in Zorg in Natura als
Persoons Gebonden Budget.


Vergoeding:
Je kunt een indicatie voor dagbesteding ontvangen in zorg in natura (ZIN) of in een
persoonsgebonden budget (PGB). Deze tarief wordt door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)
jaarlijks bepaald. Het Creadoe PGB-tarief is €45,- per dagdeel. Creadoe bekijkt graag met u de
mogelijkheden voor vervoer. Rolstoelvervoer kunnen wij niet organiseren. Dagbesteding is alleen
mogelijk vanaf twee dagen.


Selectieprocedure
Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling binnen Creadoe
dagbesteding te creëren. Een samenstelling die voor de cliënten aangenaam en veilig is
en waarbinnen wij zorg kunnen dragen aan een kwalitatieve goede zorg. Bij de aanmelding of intake
wordt duidelijk of de cliënt een match is met Creadoe dagbesteding.
Cliënten waar wij geen zorg aan kunnen bieden, zijn cliënten waarbij sprake is van:

 • Alle vormen van medicatie toediening die in ons beheer is,
 • Niet stuurbaar wegloopgedrag,
 • Fysieke agressieproblemen die meerdere keren per dag voorkomen,
 •  Seksueel ongewenst gedrag vertonen,
 • Suïcidaal gedrag vertonen of hier mee bekend zijn,
 • Verslavingen van (soft)drugs, nicotine en/of alcohol, die een onveilige situatie kunnen
  creëren, zowel voor de cliënt zelf als voor de andere cliënten,
 • Milde tot ernstige psychiatrische problematiek, die een onveilige situatie kunnen
  creëren, zowel voor de cliënt zelf als voor de andere cliënten,
 • Psychoses die niet stabiel zijn,
 • Een forse lichamelijk een beperking met een matige tot grote verpleegkundige zorg of gehele
  overname in de ADL behoeft
 • Cliënten waarbij maatregelen en maatregelen getroffen moeten worden op grond van
  vrijheid beperkende maatregelen
 • Cliënten met een BOPZ-indicatie.
dagbesteding CreaDoe