KLACHTEN EN VERTROUWENSPERSOON

Soms gaat iets niet goed en ben je niet tevreden. Creadoe wil dat graag weten, zodat we dat gaan
oplossen. Het beste is om eerst te gaan praten met de persoon om dit samen te bespreken.
Creadoe wil graag dat je klachten en/of onvrede meldt bij de desbetreffende persoon binnen
Creadoe, dit kunnen je begeleider Sacha &  Debbie  zijn. Wij zullen je klacht registreren en
binnen 2 weken met jou op zoek gaan naar een oplossing. Soms lukt het niet om elkaar te begrijpen,
of is het lastig samen een oplossing te vinden. 


Dan kun je terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon:
Brochure-CVP-voor-VG
Je kunt vragen of problemen hebben en je wilt daar misschien over praten. Dat kan met een
onafhankelijke vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon helpt je bij het zoeken naar
oplossingen. Een vertrouwenspersoon is geen Creadoe medewerker en heeft geen andere
verbintenis met Creadoe. De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met jouw vragen en
problemen. Dat betekent dat de vertrouwenspersoon alleen met jou over je vraag of probleem praat,
en niet met anderen zoals jouw ondersteuners of huisgenoten.

dagbesteding CreaDoe